Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

Otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayi yılda bir milyondan fazla araç üretimiyle Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin ve genel ekonomisinin önemli bir bölümüdür. Üretim; büyük yatırımlarla, üretim tesislerinin modernleştirilmesiyle ve global oyuncuların Türk tesislerinde ürettikleri ürünlere yeni modeller eklemesiyle artış göstermektedir. 2001’den bu yana Türkiye’nin otomotiv sanayi genel üretimin % 60 ilâ %80’ini ihraç etmiştir.

Türk hükümeti son zamanlarda otomotiv sanayini temel stratejik sektör olarak belirleyerek gelişimi teşvik etmek ve rekabet gücünü artırmak üzere aktif şekilde stratejik reformlar gerçekleştirmektedir. Hükümetin bu konudaki stratejilerinin arasında çevre dostu araç üretimini teşvik etmek üzere vergi sisteminin revizyonuyla beraber belirli miktarların üzerinde ya da belirli bir coğrafi bölgede yapılan otomotiv yatırımları için teşvikler de yer almaktadır. Hükümetin kapsamlı hedeflerinden iki tanesi Türkiye’yi otomotiv üretim ve ihracat merkezi haline getirmek ve Türkiye’nin yerli otomotiv markasının seri üretimini gerçekleştirmektir.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayinin tüm kollarında faaliyet gösteren firmalara hukuki destek hizmetleri sunmaktayız. Bu firmalar arasında üreticiler, distribütörler, tedarikçiler ve acenteler yer almaktadır. Müvekkillerimiz gerek ülke içi kullanım gerekse ihracat için hem orijinal, hem de yan sanayi otomotiv parçaları üretmekte ve dağıtımını yapmaktadırlar.

Büromuzun farklı hukuk disiplinlerini birleştiren yaklaşımı otomotiv sektöründeki müvekkillerimizin sektöre ve tedarik zincirindeki pozisyonlarına göre düzenlenmiş her türlü ticari, yasal, rekabet, finansman, vergi, gümrük ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili danışmanlık alması anlamına gelmektedir. Büromuzun özel hizmetleri arasında taklit ürünlerle savaşılmasında müvekkillere destek olmanın yanında ilgili müzakere ve uyuşmazlık çözümü konularını içerecek şekilde dağıtım ağlarının oluşturulması ve sürdürülmesi yer almaktadır.

Bu sektörlerdeki yerel ve global trendleri aktif şekilde takip etmemiz önemli konularda ve risk azaltma stratejileriyle ilgili olarak müvekkillerimize daha etkin destek sağlamamıza imkan tanımaktadır.