Kullanım Şartları

İşbu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hususları kabul eder. 

Türkiye Barolar Birliği’nin Kuralları 

Bu internet sitesi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, bu kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelikler ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları çerçevesinde, özellikle de avukatların reklam yapmalarını yasaklayan düzenlemeler dikkate alınarak Moroğlu Arseven tarafından tasarlanmış ve hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda, bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyaller müvekkillere ve diğer kişilere sunulan bir hizmet olarak, yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu internet sitesi ve içeriği reklam ya da diğer ticari amaçlarla, iş geliştirme amacıyla ya da yukarıda anılan kural ve düzenlemelere aykırı olacak şekilde herhangi bir amaç gütmemektedir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Yükümlülükler 

Moroğlu Arseven, ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler herhangi bir konuda hukuki tavsiye ya da görüş bildirme amacı taşımamaktadır. Geçmişte elde edilen sonuçlar, gelecekte elde edilecekler için garanti teşkil etmez.

İşbu internet sayfası aracılığıyla gerçekleştirilecek bilgi aktarımları avukat-müvekkil ilişkisi kurulmasını amaçlamamaktadır. Ziyaretçiler daima kendi hukuki danışmanları tarafından kendi koşulları, yasal hakları ve yükümlülükleri dikkate alınarak sağlanan profesyonel hukuki görüşlere danışmalıdır.

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, bir konuya ilişkin güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. Tüm dikkati göstermesine karşın, Moroğlu Arseven, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez.

Bu internet sitesindeki bazı bölümler, kullanıcıları başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar içeriyor olabilir ve bazı internet sitelerinde kullanıcıları bu internet sitesine yönlendiren bağlantılar bulunuyor olabilir. Moroğlu Arseven, ziyaretçilerin internet sitesindeki bağlantı adreslerini kullanımına ilişkin yahut üçüncü kişi internet sayfaları tarafından saklanan verilere ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu internet sitesi ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü kişiler Moroğlu Arseven’in yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalıdır.

Fikri Mülkiyet 

Bu internet sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, internet sitesinde yer alan tüm bilgi ve materyaller, Moroğlu Arseven logosu ve burada yer alan diğer tüm bilgiler münhasıran Moroğlu Arseven’e aittir ve Moroğlu Arseven’in yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

Ziyaretçiler, Moroğlu Arseven’in önceden yazılı onayı olmaksızın internet sitesini ve/veya internet sitesinde yer alan herhangi bir çalışma veya materyali ücret karşılığında yahut ücretsiz olarak kısmen ya da tamamen çoğaltamaz, temsil edemez, sergileyemez, değiştiremez, uyarlayamaz ya da tercüme edemez.

Yukarıda anılanlar haricinde, Moroğlu Arseven, ziyaretçilerin erişimine sunulan bilgileri, söz konusu bilgilerin ziyaretçiler tarafından indirilmeye açıkça müsait olması şartıyla, kişisel bilgisayarlarına elektronik formda indirmelerine izin verir. Ziyaretçiler, üzerlerinde değişiklik yapmamak şartıyla indirilen belgelerin birer kopyasını çıktısını almak ve paylaşmak amacıyla muhafaza edebilir. Yapılacak tüm alıntılarda belgenin yahut belgenin erişildiği internet sayfasının başlığı, yazarın adı ve yayınlanma tarihi (biliniyorsa) belirtilmelidir.