iunlu@morogluarseven.com
D :
+90 212 377 47 17
T :
+90 212 377 47 00
F :
+90 212 377 47 99

İpek Ünlü Tık

Avukat

Ağırlıklı olarak iş ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmaktadır.

İş hukukunun her alanında çalışmakla beraber, çalışmaları özellikle bireysel iş hukuku alanında yoğunlaşmaktadır. İş akdinin kuruluş aşamasından sona ermesine kadar tüm süreçlerde müvekkillere hukuki destek sağlamakta ve özellikle farklı türlerde iş sözleşmelerinin hazırlanması, çalışma hayatının düzenlenmesi, iş güvenliği ve sözleşmelerin feshi aşamalarında insan kaynakları birimlerine danışmanlık yapmaktadır.

Sözleşmenin feshinden kaynaklanan alacak, işe iade ve hizmet tespiti gibi davalarda müvekkillerin temsili veya sulh ile neticelendirilmesinde destek vermektedir.

Sendikal faaliyetler ve endüstriyel ilişkiler konularında da tecrübesi bulunmaktadır.

Yabancı çalışanlarla yapılan iş sözleşmeleri ve bu çalışanların çalışma izinlerinin alınması konularında da destek vermektedir. İş hukuku haricinde vakıf ve dernekler ile ilgili çalışmakta olup bu alanlarda da dava deneyimi mevcuttur.

Ağırlıklı olarak işveren tarafında çalışmakla birlikte zaman zaman işçi vekili olarak da vekâlet görevini üstlendiği davalar mevcuttur.

Son zamanlarda takip ettiği projeler şunlardır:

  • Bir bankanın bağımsız danışmanı tarafından ikame edilen ve sonucunda talep edilen tazminatın mahkeme tarafından önemli ölçüde azaltıldığı büyük bir davanın takibi
  • İş hukuku ile ilgili konularda makaleler yayınlanma
Baro Üyeliği

İstanbul Barosu (2001)

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999)

Diller

Türkçe, İngilizce

Ipek